Επισκευές Κτιρίων - Ανακαινίσεις Κτιρίων - Ειδικές Κατασκευές Κτιρίων

You are here: Αρχική
Δευτέρα, 15 Ιουλ 2024

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

 

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ -1-

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας
Ελέγχουμε την τοιχοποιία αφαιρούμε και επισκευάζουμε τυχόν σαθρά τμήματα . Ελέγχουμε την επιπεδότητα των επιφανειών και εξομαλύνουμε τυχόν ατέλειες και καθαρίζουμε καλά τις επιφάνειες. Σε αυτό το στάδιο των εργασιών είναι απαραίτητο να έχουν τελειώσει τυχόν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (συναγερμοί, πρίζες, φώτα), υδραυλικές εργασίες (υδρορροές, αποχετεύσεις, αναμονές απορροφητήρων), εγκαταστάσεις κλιματιστικών (βάσεις κλιματιστικών)


2. Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών
Τοποθετούμε ράμματα και αλφαδιάζουμε την επιφάνεια για την εφαρμογή των γραφιτούχων θερμομονωτικών πλακών επιτυγχάνοντας την επιθυμητή επιπεδότητα τοποθέτησής τους. Κατόπιν τοποθετούμε τον μεταλλικό οδηγό εκκίνησης .
Οι γραφιτούχες θερμομονωτικές πλάκες κολλιούνται στην τοιχοποιία με ειδικό συγκολλητικό κονίαμα σταυρωτά χωρίς μεγάλους αρμούς ανάμεσά τους. Φροντίζουμε μεταξύ των αρμών των θερμομονωτικών πλακών, να μην υπάρχει κενό και καλύπτουμε με μονωτικό υλικό ή με ειδικό αφρό πολυουρεθάνης περιορισμένης διόγκωσης για αποφυγή θερμογεφυρών. Στην περίπτωση έλλειψης επιπεδότητας του υποστρώματος απορροφούμε τις ανωμαλίες επιλέγοντας τοπικά διαφορετικό πάχος γραφιτούχων θερμομονωτικών πλακών.
Μετά την παρέλευση μιας ημέρας από την τοποθέτηση των γραφιτούχων θερμομονωτικών πλακών ώστε να στεγνώσει το κονίαμα συγκόλλησης, τρίβουμε την επιφάνεια, ώστε να είναι απολύτως ομαλή και επίπεδη.
Κατά την τοποθέτηση των γραφιτούχων θερμομονωτικών πλακών εφαρμόζονται και εργασίες :
• Εργασίες στεγάνωσης πορτών και παράθυρων με τη τοποθέτηση αυτοδιογκούμενης αυτοκόλλητης ταινίας σφράγισης ή με ελαστική μαστίχη πλήρωσης του αρμού.
• Εργασίες στεγάνωση μαρμαροποδιών με τοποθέτηση αυτοδιογκούμενης ταινίας σφράγισης στο κάτω μέρος της μαρμαροποδιάς.
• Εργασίες στεγάνωσης εδαφικής ανιούσας υγρασίας με στεγανοποίηση της τοιχοποιίας σε ύψος περίπου 50 εκ. από τη τελική στάθμη του έδαφος με επαλειφόμενα υλικά και κατόπιν τοποθετούμε τις γραφιτούχες θερμομονωτικές πλάκες.
• Εργασίες τοποθέτησης γωνιόκρανων σε όλες τις γωνίες του κτηρίου για ενίσχυση και τελειότητα αυτών.


3. Στερέωση γραφιτούχων θερμομονωτικών πλακών
Τοποθετούμε με την χρήση ηλεκτρικού δράπανου με το άνοιγμα αντίστοιχης διαμέτρου τρύπας ειδικά βύσματα αγκύρωσης για τη στήριξη των θερμομονωτικών πλακών με την τοιχοποιία και κατόπιν βυθίζουμε τα βύσματα ώστε να μην εξέχουν από την γραφιτούχα θερμομονωτική πλάκα. Το μήκος των βυσμάτων ποικίλει ανάλογα με το πάχος των θερμομονωτικών πλακών.


4. Εφαρμογή βασικής στρώσης με ενσωμάτωση υαλοπλέγματος ενίσχυσης
Εφαρμόζουμε κονίαμα βασικής στρώσης στην επιφάνεια και όσο το κονίαμα είναι νωπό ενσωματώνουμε το υαλόπλεγμα ενίσχυσης βυθίζοντας το μέσα στο κονίαμα. Με την εργασία αυτή πετυχαίνουμε συγκράτηση από τις τάσεις αποκόλλησης των θερμομονωτικών πλακών που δημιουργούνται από τις συστολοδιαστολές προσφέροντας παράλληλα στο σύστημα την απαραίτητη σκληρότητα και αντοχή .
Μετά την παρέλευση μιας ημέρας η βασική στρώση τρίβεται και η επιφάνεια ομαλοποιείται από τυχόν ατέλειες.


5. Εφαρμογή με αστάρι πρόσφυσης
Εφαρμόζουμε στο κονίαμα βασικής στρώσης ειδικό αστάρι πρόσφυσης που βοηθά στη πρόσφυση του τελικού σοβά στην εξομάλυνση και στην απορροφητικότητα του υποστρώματος.


6. Εφαρμογή τελικής στρώσης
Κατόπιν όλων των παραπάνω εργασιών προχωρούμε στην τελική στρώση της πάστας που θα χρησιμοποιήσουμε ακρυλική, σιλικονούχα, επιλέγοντας την κοκομετρία της πάστας ανάλογα με την υφή που θέλουμε να παρουσιάσουμε- συνήθως λεία -και της απόχρωσης που θέλουμε να έχει.

Κατασκευή Ιστοσελίδων Κατασκευή Ιστοσελίδων