Επισκευές Κτιρίων - Ανακαινίσεις Κτιρίων - Ειδικές Κατασκευές Κτιρίων

You are here: Αρχική » Χρήσιμα » Ενεργειακή αναβάθμιση
Τρίτη, 26 Σεπ 2023

Ενεργειακή αναβάθμιση

Νέος κανονισμός ενεργειακής απόδοσης & πιστοποίησης κτιρίων

Ενεργειακή αναβάθμισηΑπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, έχουν προαναγγελθεί ενεργειακές επιθεωρήσεις για όλα τα νέα κτίρια & για τα παλιά εφ’ όσον πωλούνται ή εκμισθώνονται καθώς & οικονομικά - φορολογικά κίνητρα για την ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων.

Με τις επιθεωρήσεις αυτές τα κτίρια θα κατατάσσονται σε βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης, όπως γίνεται ήδη σήμερα για τις ηλεκτρικές συσκευές. Έχουν υπολογίσει ότι το κόστος της επένδυσης για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου αποσβένεται σε διάστημα 5 - 8 ετών & μετά ο χρήστης του κτιρίου έχει καθαρό όφελος από τη μείωση των λογαριασμών ψύξης - θέρμανσης.


Τα ελληνικά κτίρια κατοικίας παρουσιάζουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση που πολλές φορές υπερβαίνει & αυτή των χωρών της Βόρειας Ευρώπης. Η υψηλή κατανάλωση εμφανίζεται κυρίως σε κτίρια που είχαν κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης (1980). Έτσι δαπανούμε σημαντικά κεφάλαια για την αγορά ενέργειας με συνέπεια α) την επιβάρυνση του οικογενειακού οικονομικού προγραμματισμού, β) την επιδείνωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, λιθάνθρακα), γ) την αύξηση της ρύπανσης & των αερίων του θερμοκηπίου.
Επιλέξιμες επεμβάσεις στα παλαιά ακίνητα:

1. Θερμομόνωση στο δώμα του κτιρίου (υποχρεωτική παρέμβαση).
2. Τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων & θερμομονωτικών πλαισίων - κουφωμάτων (υποχρεωτική παρέμβαση).
3. Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα - λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (υποχρεωτική παρέμβαση).
4. Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (προαιρετική παρέμβαση).
5. Θερμομόνωση στο υπόλοιπο κέλυφος του κτιρίου (προαιρετική παρέμβαση).

Η STARHOUSE με το έμπειρο προσωπικό που διαθέτει μπορεί να αναλάβει τις απαιτούμενες εργασίες για την πλήρη θερμομόνωση του ακινήτου σας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και με το προγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ.

Κατασκευή Ιστοσελίδων Κατασκευή Ιστοσελίδων